Dự án tiêu biểu

CỘT ANTEN TỰ ĐỨNG CAO 40M - BƯU ĐIỆN BẾN TRE
CỘT ANTEN TỰ ĐỨNG CAO 45M - MOBIFONE