Dự án đang thực hiện

NHÀ PHỐ LIÊN KẾ KHU DÂN CƯ HIỆP PHƯỚC HARBOURVEW
HỒ CÁ HEO HABOUVIEW
BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LONG HẬU
BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
NHÀ MÁY XANH VIỆT NAM
DỰ ÁN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC